Projektová činnost
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /data/kovocz.cz/www_data/www/text.php on line 25

KOVO CZ s.r.o .- Projektová  činnost

Se zákazníkem projednáme základní požadavky jeho záměru, vypracujeme komplexní analýzu zakázky a najdeme optimální řešení s ohledem na ekonomické, ekologické, estetické a další požadované aspekty stavby. Seznámíme se s místem stavby a jeho okolím a prověříme vhodnost území pro sledovaný účel. Po upřesnění požadavků investora vypracujeme studii stavby. Pomocí specializovaných softwarů dokážeme vytvořit fotorealistické 3D vizualizace exteriéru i interiéru plánované stavby, které jsou názorným zhmotněním představ zákazníka. Výstupem je komplexní architektonická studie připravená k projednání a odsouhlasení klientem.                                                                                                                                             Stavební projekty Naše projektová kancelář zpracovává projektové dokumentace v jednotlivých stupních pro územní a stavební řízení včetně zajištění potřebných povolení ze strany úřadů. Všechny projekty jsou realizovány prostřednictvím výpočetní techniky  a specializovaných softwarů. Použitím dnešních moderních technologií se výrazně snižuje čas na zpracování celé dokumentace a v případě zásahů do již zpracovaného projektu lze pružně reagovat na požadované změny.

Druhy staveb:

– stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy)

– stavby pro rekreaci (chaty, penziony)

– komerční stavby

– stavby pro obchod

– průmyslové objekty

Zajistíme:

§ vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení (včetně zajištění potřebných dokladů)

§ návrhy zateplení bytových i nebytových objektů včetně barevného řešení fasády ve variantách

§ zpracování průkazů energetické náročnosti budov, tepelně technické výpočty

§ návrhy protiradonových opatření

 

 

 webdesign (c)2010 Kamler M.