Projektová činnost KOVO CZ s.r.o.

Se zákazníkem projednáme základní požadavky jeho záměru, vypracujeme komplexní analýzu zakázky a najdeme optimální řešení s ohledem na ekonomické, ekologické, estetické a další požadované aspekty stavby. Seznámíme se s místem stavby a jeho okolím a prověříme vhodnost území pro sledovaný účel. Po upřesnění požadavků investora vypracujeme studii stavby. Pomocí specializovaných softwarů dokážeme vytvořit fotorealistické 3D vizualizace exteriéru i interiéru plánované stavby, které jsou názorným zhmotněním představ zákazníka. Výstupem je komplexní architektonická studie připravená k projednání a odsouhlasení klientem.

Stavební projekty

Naše projektová kancelář zpracovává projektové dokumentace v jednotlivých stupních pro územní a stavební řízení včetně zajištění potřebných povolení ze strany úřadů.

Všechny projekty jsou realizovány prostřednictvím výpočetní techniky  a specializovaných softwarů. Použitím dnešních moderních technologií se výrazně snižuje čas na zpracování celé dokumentace a v případě zásahů do již zpracovaného projektu lze pružně reagovat na požadované změny.
Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou a naprostou samozřejmostí.
KOVOCZ@seznam.cz

Created by SEOregistr
Druhy staveb:

  • stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy)

  • stavby pro rekreaci (chaty, penziony)

  • komerční stavby

  • stavby pro obchod

  • průmyslové objekty


Zajistíme:


  • vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení (včetně zajištění potřebných dokladů)

  • návrhy zateplení bytových i nebytových objektů včetně barevného řešení fasády ve variantách

  • zpracování průkazů energetické náročnosti budov, tepelně technické výpočty

  • návrhy protiradonových opatření
ÚVOD          NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA        ZPĚTNÝ ODBĚR         PROJEKTOVÁ ČINNOST         KONTAKT